Bakgrund

I déen till våra behandlingar uppkom i Danmark, där förekomsten av övervikt har ökat avsevärt senaste årtiondena.

47 % av den vuxna befolkningen är överviktig (BMI ≥ 25).

Ungefär 13 % av befolkningen är mycket överviktig (BMI ≥ 30). Fetma förknippas med funktionsnedsättning och anlag för andra sjukdomar, bl.a. högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, ämnesomsättningsrubbningar, artros och sömnapné. I USA ligger övervikt bakom 18 % av dödsfallen bland personer i åldern 40 år till 85 år.

Det finns inga enkla lösningar på problemet. Kost och motion är mycket viktiga faktorer, men är inte alltid tillräckliga för att upprätthålla en betydande och långvarig viktnedgång. Även om fetmakirurgi ger en hållbar viktminskning är det endast en mycket liten andel personer med högt BMI som genomgår denna typ av behandling.

Orsakerna till detta är bl.a. rädsla för kirurgiska ingrepp och eventuella komplikationer samt det faktum att endast ett litet antal av de patienter som lider av fetma kvalificerar sig för kirurgi. Därför ligger utmaningen i behandlingen av övervikt och fetma, hos de personer där kost och motion inte är tillräckligt, i att man antingen inte uppfyller villkoren för fetmakirurgi eller inte vill genomgå kirurgisk behandling. De flesta överviktiga finns faktiskt i denna kategori.

Därför är en i ntragastrisk ballong en lösning. En lösning som ligger mellan fetmakirurgi och livstilsförändringar för dig som har ett BMI mellan 27 till 40. En magballong ger mycket goda resultat, i synnerhet i kombination med livstilsförändringar.

Idén att använda en endoskopiskt placerad intragastrisk ballong för behandling av fetma beskrevs första gången i början på 1980-talet. En luftfylld polyuretanenhet, som godkändes av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration 1985, drogs senare tillbaka på grund av oklar effekt och stor förekomst av komplikationer. Sedan dess har flera generationer och varianter kommit ut på marknaden. Ett fåtal av dem har tagits i bruk och är godkända i USA och inom EU.

Den nya generationen intragastriska ballonger är tillverkade av silikon. Ballongen sätts in i magen på endoskopisk väg (med hjälp av en kikare). När placeringen är säkrad fylls ballongen med saltvatten upp till 650 cm³ genom en ventil. Proceduren är poliklinisk och tar mindre än 20 minuter. Ballongen tas bort, antingen efter ett år eller sex månader, beroende på ballongtyp.

Många patienter upplever illamående och obehag i magens övre del under de första fyra till fem dagarna efter att ballongen har satts in, men dessa biverkningar kan normalt enkelt hanteras med läkemedel.

Allvarliga biverkningar som kräver kirurgisk intervention är extremt sällsynta och har bara förekommit i ett fåtal fall.

Ballongen är ett hjälpmedel för viktnedgång genom att minska magsäckens kapacitet och hastighet, men livsstilsförändringar, bl.a. ändrade matvanor, motion och sund kost är avgörande för att upprätthålla den önskade viktnedgången.

I icke-randomiserade undersökningar observerade man en genomsnittlig viktnedgång på 17,8 kg under sex månader med intragastrisk ballong, kostrådgivning och motion. I en nyligen gjord randomiserad undersökning hos mycket överviktiga personer med metaboliskt syndrom, uppnåddes en viktnedgång på i genomsnitt 14,4 kg med ballong, kostrådgivning och motion jämfört med 5,1 kg med enbart kostrådgivning och motion.

Proceduren är säker och helt reversibel.

ÄR JAG EN KANDIDAT?

Alla personer med BMI över 27 kg/m² och hög fettprocent och som har provat koständring och motion utan framgång kan vara aktuella för behandlingen.

Personer som lider av artros eller ryggsmärtor där träning inte kan användas som ett verktyg för viktnedgång är perfekta kandidater för den här behandlingen.

Kvinnor som försöker bli gravida och snabbt vill gå ner i vikt är också typiska kandidater.

Viktnedgång kan också bidra till att få bättre kontroll vid högt blodtryck, kolesterol och diabetes.

ÄR MAGBALLONG RÄTT FÖR MIG?

  • Om du behöver hjälp att styra din aptit, eller söker ett annat sätt att få fart på din viktnedgång, så kan ett Gastriball®-program för kontrollerad viktnedgång kanske hjälpa dig att gå ned i vikt och uppnå de livsstilsmål du vill. Ett Gastriball®-reglerat viktnedgångsprogram kräver inte kirurgi.
  • Observera att GastriBall®-viktnedgångsprogrammet kan ge olika resultat från person till person.

Våra kliniker

Charlottenlund

Gastriball Helsingborg

Scroll to Top